forma.lms är en öppen källkods e-lärnings platform (LMS och LCMS) som används i företags och högre utbildningsmarknaden.


forma.lms är en öppen källkods e-Lärnings platform (LMS och LCMS) som används i företags och högre utbildningsmarknaden.

Platformen stöder 25 språl, den är kompatibel med SCORM 1.2 och 2004 standarderna, och stöder olika didaktiska modeller, inklusive: blandad, själv-styrd, samarbetande och till och med social lärning via Chat Wiki, Forums och andra funktioner.


För att ändra på dessa ord var vänlig och gå till Admin/språkhantering, sök efter login och editera nyckeln _INTRO_STD_TEXT

Stäng