Το forma.lms είναι μια πλατφόρμα Ανοιχτού Κώδικα, για Ηλεκτρονική Μάθηση (LMS και LCMS) που χρησιμοποιείται σε εμπορικές αγορές και αγορές ανώτατης εκπαίδευσης.


Το forma.lms είναι μια πλατφόρμα Ανοιχτού Κώδικα, για Ηλεκτρονική Μάθηση (LMS και LCMS) που χρησιμοποιείται σε εμπορικές αγορές και αγορές ανώτατης εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει 25 γλώσσες, είναι συμβατή με τα πρότυπα SCORM 1.2 και 2004, και υποστηρίζει ποικίλα διδακτικά μοντέλα, που περιλαμβάνουν : Μικτός, Αυτο-διαχειριζόμενο, Συνεργατικό και ακόμα και Κοινωνικής Μάθησης μέσω ηλεκτρονικής συνομιλίας, Wiki, Forum, και άλλες λειτουργίες.


Για να αλλάξετε αυτό το κείμενο παρακαλώ πηγαίνετε Διαχειριστής/Διαχείριση γλωσσών, αναζητήσεις login και επεξεργαστείτε το κλειδί _INTRO_STD_TEXT

Κλείσιμο